Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EQUISTORE JDSM, gevestigd te Pepingen

EQUISTORE JDSM
Kestersesteenweg 1
1670 Pepingen
België
www.equistore.be
BE1005.986.307        

Artikel 1: Algemene bepalingen

Al onze  verkopen via onze webshop of via onze winkel zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden. Elke aankoper die een bestelling plaats via ons aanvaardt deze voorwaarden dan ook.

 

Artikel 2: Aanbod

Iedereen kan een bestelling plaatsen via onze website. De bestellingen zijn echter enkel aanvaard als de verkoper deze bevestigd. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Wij proberen de karakteristieken zo nauw mogelijk te vermelden, echter kunnen hier kleine details in anders zijn. De foto’s zijn niet contractueel en verplichten het bedrijf in geen geval. Deze zijn enkel ter info. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Artikel 3: Prijs

De prijzen zijn van toepassing op het moment van het plaatsen van de bestelling. De prijzen die wij uitdrukken op de webshop zijn in euro en BTW inbegrepen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Bij het bevestigen van een bestelling heeft u een mogelijkheid tussen het kiezen van verschillende betalingsmogelijkheden. Geen enkele van deze gegevens gaat via onze site. 
Wij geven u ook de mogelijkheid om te betalen via bankoverschrijving. Zoals aangegeven in onze webshop worden de producten pas opgestuurd nadat wij de betaling ontvangen hebben van uw volledige bedrag op onze rekening. 
Wij hebben het recht een bestelling over levering te verlaten in geval de betaling niet binnen is en dit zonder opzeg.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De goederen worden opgeslagen in België. Leveringen kunnen enkel in België en Nederland plaats vinden en vertrekken binnen de 2 werkdagen. Alle pakjes die ons magazijn verlaten zijn gecontroleerd en in perfecte staat. De klant moet eventuele problemen van schade doorgeven bij ontvangst van het pakje. Hiervoor dient met klacht indien 2 dagen vanaf de ontvangst van het pakje.
Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor het beschadigen van pakjes tijdens het transport of het verdwijnen van producten na het vaststellen van de schade.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Pakje niet ontvangen? Gelieve ons te contacteren binnen de 14 dagen nadat de track and trace stilstaat ons te contacteren zodat wij een dossier kunnen opstarten. Wees begripvol hiervoor dat dit enige tijd in beslag kan nemen eer we hier verdere ontwikkelingen over horen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

 

Artikel  7 Herroepingsrecht

Alle producten besteld via de webshop aangekocht binnen de 14 dagen mogen worden teruggestuurd voor omruiling of een financiële vergoeding. Het terugstorten gebeurt op kosten van de aankoper en de eventuele financiële vergoeding of omruiling zal plaats vinden na controle in ons magazijn. Het artikel moet nieuw zijn , in originele verpakking en originele staat  (niet gewassen of ingevet). Na ontvangst en controle wordt het bedrag binnen de 5 werkdagen naar u teruggestort. Indien er door ons een fout werd gemaakt wordt de terugzending door ons verzorgd.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Privacy policy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.